Yrkeskompetens

Yrkeskompetens tung lastbil

Krav på yrkeskompetens för förare av tung lastbil infördes den 10 september 2009. Detta gäller för den som vill ta ett körkort för tunga fordon och arbeta yrkesmässigt som chaufför. Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Grundutbildningen omfattar 280 eller 140 timmar beroende på om du är under eller över 21 år. Efter genomförd utbildning görs ett teoriprov på Vägverket.

Yrkeskompetensbeviset gäller därefter i fem år. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget för EU och den gäller förare med transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE. Kompetenskraven innebär i stort att förarna ska ha kunskap om fordon och olika typer av transporter. De ska också känna till de regler och bestämmelser som styr hur godstransporter ska genomföras. Förarna ska också ha kunskap om arbetsmiljö, trafiksäkerhet samt service och logistik.

Fortbildning

Efter 5 år förnyas yrkeskompetensen genom att gå en fortbildning. I samband med fortbildningen behöver inget teoriprov göras.

Behörighet tung trafik innan kravet

För dig som redan har C, CE, D, DE körkort innan kravet på yrkeskompetensbevis kom 2009 räcker det att gå en fortbildning (se ovan) om den genomförs inom 7 år efter att lagen kom, dvs senast 10 september 2015 för persontransporter (D, DE) och 10 september 2016 för godstransporter (C, CE).

Leave a Comment


− fyra = 5