Moped klass 1 och 2

Vad är skillnaderna mellan moped klass 1 och moped klass 2

Moped klass 1 / EU moped

  • ska vara registrerad (och ha en registreringsskylt)
  • får köras i högst 45km/h
  • får inte köras på cykelbanor
  • måste ha minst trafikförsäkring

Moped klass 2 / 30 moped

  • behöver inte vara registrerad (ej heller ha registreringsskylt)
  • får köras i högst 25km/h
  • får köras på cykelbanor om inte skylt förbud moped finns
  • måste ha minst trafikförsäkring
  • äldre svensk moped får köras i 30km/h och ändå anses vara moped klass 2

Trafikskyltar

Det finns många trafikskyltar som reglerar om man får köra med moped eller ej.

Förbud mot trafik med cykel och moped

Förbud mot trafik med moped klass 2

Förbud mot trafik med motorfordon inkl moped klass 1

Förbud mot trafik med motorcykel samt moped klass 1

Leave a Comment


tre − 2 =