Körkortsklass är indelningen av olika klasser av körkort, dvs vilket fordon får du köra med respektive körkortsklass. I Sverige har vi sedan 2013 följande körkortsklasserna AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E och DE.

Förklaring av körkortsklasser

 • MC, Moped, Trehjuling

  • AM, Moped klass 1
  • A1, Tvåhjuling motorcykel högst 125 cc, 11 kw och max 0,1 kw/kg (effekt/tjänstevikt) eller annan kubik max 11 kW och max 0,1 kw/kg, eller trehjulig motorcykel med max 15 kw.
  • A2, Tvåhjuling motorcykel max 35 kw och max 0,2 kw/kg (effekt/tjänstevikt), vid ombestyckning/strypning får ursprungseffekten vara max den dubbla, eller trehjulig motorcykel enligt behörighet A1.
  • A Tvåhjulig eller trehjulig (trike) motorcykel oavsett kubik, effekt eller förhållande.
 • Personbil, lätt lastbil

  • B Personbil max 3500 kg totalvikt och lätt lastbil, med släp (max 750 kg totalvikt) eller totalvikt för bil + släp max 3500 kg. Även terrängvagn, motorredskap klass 1 (fordon konstruerat för högre hastighet än 30 km/h), trehjulig motorcykel och fyrhjulig motorcykel (fyrhjuling).
  • BE Bil enligt behörighet B med ett eller flera släp med summan av totalvikterna är max 3500 kg.
 • Tung lastbil

  • C1 Tung lastbil med totalvikt max 7500 kg, personbil med totalvikt > 3500kg (3.5 ton) och < 7500 kg (7.5 ton) och med max ett lätt släp.
  • C1E Bil enligt C1 eller B med ett eller flera släp, summan av totalvikterna max 12000 kg (12 ton).
  • C Tung lastbil och personbil över 3500 kg med max ett lätt släp.
  • CE Bil enligt C med ett eller flera släp, oavsett vikt.
 • Buss

  • D1 Buss för max 16 passagerare (utöver förare) och med max 8 meters längd, max ett lätt släp.
  • D1E Budd enligt D1 med ett eller flera släp, oavsett vikt.
  • D Buss oavsett passagerarplatser och längd.
  • DE Buss enligt D med ett eller flera släp, oavsett vikt.

{ 1 kommentar }

YKB undantag

YKB undantag, när man inte behöver yrkeskompetensbevis vid körning av lastbil eller buss. Lagen om krav på yrkeskompetensbevis (ykb) gäller vid persontransporter med buss och godstransporter med tung lastbil. Med det finns undantag där du som förare av dessa fordon inte behöver yrkeskompetensbeviset. Kraven tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och […]

läs hela →

Moped klass 1 och 2

Vad är skillnaderna mellan moped klass 1 och moped klass 2 Moped klass 1 / EU moped ska vara registrerad (och ha en registreringsskylt) får köras i högst 45km/h får inte köras på cykelbanor måste ha minst trafikförsäkring Moped klass 2 / 30 moped behöver inte vara registrerad (ej heller ha registreringsskylt) får köras i […]

läs hela →

Mopedkörkort

Mopedkörkort Den som ska köra (klass 1) eu moped ska ha fyllt 15 år och inneha ett AM körkort. Eller ett körkort med behörighet A eller B, traktorkort eller förarbevis för moped klass 1 (utfärdat före 1 oktober 2009). Körkortsbehörigheten AM ger dig rätt att köra en eu moped klass 1 samt moped klass 2, […]

läs hela →

Körkort 2013

Från 2013 gäller nya regler för körkort i Sverige, det har Riksdagen beslutat. Reglerna förändrar våra körkortsklasser och behörigheter på ett antal områden. Orsaken till beslutet är att få mera likartade körkortsregler inom EU. Förändringarna gäller: Höjd ålder för tung MC Höjd tillåten vikt för B-kort Höjd ålder för lastbil och buss, gäller icke yrkesförare […]

läs hela →