YKB undantag

YKB undantag, när man inte behöver yrkeskompetensbevis vid körning av lastbil eller buss. Lagen om krav på yrkeskompetensbevis (ykb) gäller vid persontransporter med buss och godstransporter med tung lastbil. Med det finns undantag där du som förare av dessa fordon inte behöver yrkeskompetensbeviset. Kraven tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och … Read more

Moped klass 1 och 2

Vad är skillnaderna mellan moped klass 1 och moped klass 2 Moped klass 1 / EU moped ska vara registrerad (och ha en registreringsskylt) får köras i högst 45km/h får inte köras på cykelbanor måste ha minst trafikförsäkring Moped klass 2 / 30 moped behöver inte vara registrerad (ej heller ha registreringsskylt) får köras i … Read more

Mopedkörkort

Mopedkörkort Den som ska köra (klass 1) eu moped ska ha fyllt 15 år och inneha ett AM körkort. Eller ett körkort med behörighet A eller B, traktorkort eller förarbevis för moped klass 1 (utfärdat före 1 oktober 2009). Körkortsbehörigheten AM ger dig rätt att köra en eu moped klass 1 samt moped klass 2, … Read more

Körkort 2013

Från 2013 gäller nya regler för körkort i Sverige, det har Riksdagen beslutat. Reglerna förändrar våra körkortsklasser och behörigheter på ett antal områden. Orsaken till beslutet är att få mera likartade körkortsregler inom EU. Förändringarna gäller: Höjd ålder för tung MC Höjd tillåten vikt för B-kort Höjd ålder för lastbil och buss, gäller icke yrkesförare … Read more

Yrkeskompetens

Yrkeskompetens tung lastbil Krav på yrkeskompetens för förare av tung lastbil infördes den 10 september 2009. Detta gäller för den som vill ta ett körkort för tunga fordon och arbeta yrkesmässigt som chaufför. Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Grundutbildningen omfattar 280 eller 140 timmar … Read more